Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Testületi ülés anyagai

Testületi Ülés Anyaga 2018. 11. 27.

Tájékoztató képviselő választásáról

Előterjeszttés-Belső ellenőrzési feladatok Nick

Belső ellenőrzési terv Nick 2019

2018.-2021. stratégiai terv Nick

2019. évi koncepció

Előterj. temető rendelet mód

Előterjesztés. gördülő fejlesztési terv módosítása

S011_Nick_GFT_20181119 beruházási terv

S011_Nick_GFT_20181119 pótlási és felújítási terv

Előterjesztés. rendkívüli téli időjárásra

Téli üzemeltetési terv Nick 2018

HEP eloterjesztes

 

Testületi Anyag 2018.06.26.

Beszámoló a rendőrség munkájáról

Könyvtári beszámoló 2017.

Előterjesztés átfogó értékelés nick

ELŐTERJESZTÉS

táblák I.ElőterjesztésFalugondnoki munkakör betöltésére új pályázat kiírása

ElőterjesztésFalugondnoki szolgáltatás törzskönyvbe történő felvétele

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

előterjesztés Tűzoltók kérelme.2018.

Kérelem.Nick Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

előterjesztés Rába-Műgát.kérelme.2018

Kérelem.Rába-Műgát és Térségéért Egyesület

 

Testületi Anyag 2018.05.29.

Tájékoztató képviselő lemondásáról és választásáró Tóth Sándor (1)

Idősek helyzetéről szóló beszámoló falugondnoki szolgálat létrehozása

A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet Nick

nick előterjesztés házi segítségnyújtás szakmai program (1)

Előterjesztés Szociális étkezés szakmai programjának módosítása

Idősek helyzetéről szóló beszámoló

Nick – 2017. Éves beszámoló

Közművelődésről szóló rendelet módosítása (1)

Nick utak karbantartása

Bontási jegyzőkönyv Nick-Kátyúzás 2018.

Adóbevételek alakulás a 2017. évben Nick

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

TAK Megbízási Szerződés 4. módosítása

ElőterjesztésMűgáti-út-forgalmi-rendjének-módosítására.doc

Kérelem gyermeknapi program támogatásához (1)

határozati javaslat gyermeknap támogatására

 

 

 

 

Testületi Ülés anyaga 2018.03.27.

Előterjesztés – 2018 évi közbeszerzési terv

Egyesületek beszámolója

a térítési díj Nick települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

TAK Megbízási Szerződés 3. módosítása

Előterjesztés – térkép kérelmezése

Előterjesztés emléműhöz tulajdonosi hozzájárulásról

tulajdonosi hozzájárulás

Tájékoztató a Digitális Jólét Programba történő részvételről

 

 

Testületi Ülés anyaga 2018.02.20.

Előterjesztés Nick 2018 költségvetés tervezet (1)

Ktgvet.r.tervezet 2018 Nick

2018. táblák

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2017

2017. évi költségvetési rend.mód.

Előterjesztés az HVB póttagjainak megválasztására

Előterjesztés közterület karbantartásra

Ajánlattételi felhívás Nick közterületek nyári karbantartása

Bontási jegyzőkönyv Nick nyári közterület karbantartás

Közterületek nyári karbantartása

Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításához

Határozati javaslat orvosok rezsiköltség támogatásához

Előterjesztés stab.törvényhez

Stabilitási törvény 3 évre

Előterjesztés-Beszerzési szabályzat módosítása