Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Egyéb

Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy 2018. december 15-én (szombat) a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal és nicki Kirendeltsége is zárva tart.

Kérem szíves türelmüket és megértésüket.

dr. Kiss Julianna
jegyző

Testületi Ülés anyaga 2018.03.27.

Előterjesztés – 2018 évi közbeszerzési terv

Egyesületek beszámolója

a térítési díj Nick települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

TAK Megbízási Szerződés 3. módosítása

Előterjesztés – térkép kérelmezése

Előterjesztés emléműhöz tulajdonosi hozzájárulásról

tulajdonosi hozzájárulás

Tájékoztató a Digitális Jólét Programba történő részvételről