KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS
AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT !

 

 

  • Pályázat kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16
  • Projekt azonosítószáma: 1774335372
  • a kedvezményezett neve: Nick Község Önkormányzata
  • a projekt címe: “Kultúrház felújítása”
  • a szerződött támogatás összege: 17 754 678,- Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 75%
  • a projekt megvalósítási időszak: 2017.10.10. – 2018.09.30.
  • a projekt tartalmának bemutatása:

A népességszám csökkenésének megfékezése az egyik legnagyobb kihívása az önkormányzatnak. A helyben elérhető szolgáltatások mind szélesebb körének biztosítása és elérhetőségük javítása az egyik kulcs elem ebben a feladatban. Az ingatlan jelenleg a település egyik jelentős olyan komplexuma, mely a közösségi szolgáltatásoknak ad otthont. Így a település közösségi életében kulcsfontossággal bír. Megőrzése és megújítása több szempontból is indokolt. Egyrészt a lakosság részére, helyben biztosított szolgáltatások megtartása és korszerű formában történő nyújtása. Másrészt gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokból.

 

A korszerű szolgáltatásnyújtás elengedhetetlen a megfelelő környezet kialakítása nélkül. Ez alatt értjük, az akadálymentes megközelíthetőséget, a megfelelő belső klimatikus viszonyokat biztosító szigetelést és fűtésrendszert, épületgépészetet. A gazdaságossági szempont is jelentős súllyal esik latba, egy ilyen kisméretű településen, hiszen már minimális megtakarítás olyan források felszabadítását, átcsoportosítását teszik lehetővé, mely más aktivitásokban öltve testet, javítja a település népességmegtartó és vonzó erejét. A fenntartható fejlődés azonban már nem csak a városoknak, hanem e kistelepüléseknek is egyre nagyobb kihívást jelent. A falusias, természet közeli életmód vonzza az erre fogékony embereket a falvakba.

 

Az épület egy többfunkciós komplexum része, helyileg Nick, Rákóczi Ferenc u. 12. szám alatt található. A szomszédos templom miatt az épület műemléki, környezeti védettség alatt áll. A telken belül valamennyi szükséges közmű megtalálható. A fejlesztés a kultúrház, orvosi rendelő, könyvtár és posta épületrészen valósul meg.