A Nicki Tűzoltó Egyesület 1882-ben alakult a répcelaki és a csánigi községekkel közösen, e bizonyítékul szolgál a Vas megyei levéltárban kiadott alapító okirat. Tehát ebben az évben 133 éves a tűzoltó egyesületünk. Arról, hogy ki volt a közös egyesület parancsnoka az írás nem szól.

Az önálló Nicki Egyesület 1888-ban alakult melynek parancsnoka Keszei Imre. Az írásos dokumentumok szerint 1908-ban már Firisz Károly volt a parancsnok, Firisz Kálmán nagyapja.Az első világháború alatt gyengén működött az egylet ezrét a háború után újjá alakult. Ennek az újjá szerveződött egyesületnek Szabó János lett a parancsnoka, aki 1925. május 21. főparancsnok lett ,1950-ben meghalt. Az egyesület díszelnöke Siller Béla nagygazda volt, aki a tűzoltó zászlót adományozta a tűzoltóknak és minden évben pénzzel támogatta az egyesületet. A zászlót a nagyobb egyházi ünnepeken a tűzoltók vitték (feltámadási körmenet, úrnapja) majd a templomban helyezték el.

1950-től Gallen Sándor vette át a parancsnokságot. 1970-ben a létszám 29 fő volt. Az 1950. évektől voltak tűzoltó versenyek melyen részt vettek minden alkalommal, több csapattal is női, férfi és ifjúsági. Két ízben versenyt is nyertek férfi és női csapataink is, köszönhetően Gallen Sándor parancsnok lelkiismeretes munkájának. Gallen Sándor 1984-ig volt parancsnok. 1984-2003 Jónás József volt a parancsnok, aki egyházközségi képviselő, önkormányzati képviselő is volt. Áldozatos munkájának köszönhetően gyarapodott és lett egységes az egyesület. 1994-ben lett új alapszabálya az egyesületnek és hivatalosan bejegyzett Tűzoltó Egyesület lettünk. Ebben az időszakban volt elnök haláláig Csorba Tibor, akire ezúton is emlékezünk. 2003-ban Jónás József halála után Hantó Zoltán lett a parancsnok mindmáig. Jelenleg 22 fő a létszám.

Mind a régi időkben erről tanúskodnak az írásos dokumentumok, mind máig, a Tűzoltó Egyesület tagjai hívő és vallásos emberek. Mert a tűzoltó a veszélyben, ha kell életet ment, akár a saját életét sem kímélve, ezért hiszünk, remélünk, bízunk!

Az Egyesület címe: 9652 Nick, Rákóczi F. u. 12.

Az egyesület honlapja:http://tuzoltosag-nick.webnode.hu/

Nick Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének angol nyelvű weboldala: http://otenick.webnode.hu

Egyesület Elnöke: Hantó Péter

Egyesület parancsnoka: Hantó Zoltán