Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Testületi ülés meghívó

Testületi Ülés Anyaga 2017.11.28.

2018 évi ellenőrzési terv Nick

Előterjesztés Nick 2018 költségvetés tervezet

Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjainak felülvizsgálata

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztés helyi adó rendelet módosítása Nick

Téli üzemeltetési terv Nick 2017

előterjesztés Nick hep

Nick_hep_vegleges felülv_2017.

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

TAK Megbízási Szerződés 2. módosítása

Tk09 Nick TAK VSZ 171122_K

I. sz. háziorvosi körzet működtetési szerződésének módosítása Nick

előterjesztés Rába-Műgát.kérelme.2017.

Tájékoztató a 2018. évi hulladék szolgáltatási tevékenység aktuális kérdéseirőlajánlat_STKH_hulladék közszolgáltatás

Testületi Ülés Anyaga 2017.10. 03.

NTÉB 2017 beszámoló

ELŐTERJESZTÉS II.

2017 II mód. táblák

2017. évi költségvetés

ktgvetési rendelet módosítás

Rendelet-terv. II

Előterj.hulladékgazdálk. helyi rendjéről rendelet módosítás

Hulladék közszolgáltatási szerződés_ 2017 tervezet

Hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés megkötése Nick

egészségügyi ellátás körzeteiról szóló rendelet módosítása Nick

Előterjesztés Beszerzési Szabályzat módosításáról

Beszerzési szabályzat módosított

SZMSZ módosítása

I. sz. háziorvosi körzet működtetési szerződésének módosítása Nick

Előterjesztés kivitelezőre

Bontási jegyzőkönyv Nick-Kultúrház felújítás kivitelezés

előterjesztés Tűzoltók kérelme.2017.

továbbképzési terv Adrienn

előterjesztés Répcelaki Szent István Király Plébánia kérelme 2017

előterjesztésDonBosco.kérelme.2017.

 

 

 

 

 

Testületi Ülés anyaga 2017. 05. 30.

Adóbevételek alakulás a 2016. évben Nick

Nick_2016 évi_beszámoló0001

Beszámoló Védőnői munkáról

Beszámoló az idősek helyzetéről

Zárszámadás előterjesztés2016.Nick

Belső kontroll ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés Tulajdonbavételi megállapodás aláírásáról.doc -VASIVÍZ

Alpolgármester tiszteletdíjánakés költségtérítésének megállapítása

Árajánlat cserjeirtásra

Dr. Kovács Edit háziorvosi körzet működtetési szerződésének módosítása Nick

Előterjesztés Zeme Háza konzorcium Nick (003)

Előterjesztés TAK doc