Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Testületi ülés meghívó

Testületi Ülés Anyaga 2017. 04. 18.

2016. Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről

Nick Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok működési feltételeinek javítását elősegítő támogatásról módosítása

I.sz háziorvosi körzet működtetési szerződésének módosításaNick 1

Előterjesztés arculati

Előterjesztés pályázat.önerőről

Hulladék közszolgáltatási szerződés felmondásáról döntés

NHKV Zrt. megkereső levele

Előterjesztés. szerződés egybefoglalására

Előterjesztés szennyvíztelepen szivattyú felújításához.