Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Falutörténet

A község nevének kialakulásában két magyarázat látszik elfogadhatónak:

  • Az első magyarázat szerint Nick, mint egytagú helynév a Nikolaus személynévből származik.
  • A másik magyarázat a néphagyományból ered. A honfoglalás korában a Rába mentén avarok is éltek szép számban. Ezt a helységnév változásai is tükrözik: NYIEC – NYICZK – NICZK – NICK. Jelentése a hagyomány szerint: vizes, sáros. A falu keletkezése a XI – XII. századra tehető.

 

A község két rész re osztható.  A régi terület – középen a templommal – Egyházasnick, míg a falu északi területe – Laki utca, Decki tag – Laknick. A templom a falu legmagasabb pontján, István király idejében épült, nem 10, hanem 9 falu építette. A jelenlegi Szent Anna templom műemlék, késő barokk stílusú, 1761-ben épült.

A község történetében meghatározó szerepet töltött be a Rába folyó és a környező erdőségek. Ezek védelmet nyújtottak, de a gazdálkodás alapját is szolgálták. A terület lakossága a honfoglalás után avarokból, Vérbulcsú magyarjaiból és a határőrizetre betelepített besenyőkből tevődött össze. A Rába folyón itt volt átkelőhely, 1063-ban a német támadáskor a magyar csapatok egyik megfigyelőhelye volt ez a szakasz.

A falu első hiteles említése 1221-ből származik. A tatárjárás elkerülte a falut. IV. Béla 1269-ben Ebed fiait iktatta be nicki birtokaiba. Az Árpád korban Nick birtokosai a Vezekény (Veszkény), az Uraj és a Jaák nemzetség, később a Niczky -család, a Szelestey- és Kőszegi család, 1380-tól a Kanizsay-család. A Nádasy és Niczky család idején kezdődött el a Rába szabályozása. A török támadások után jelentős letelepedés kezdődött el a községben, német és vallon zsoldosok telepedtek le (Hantók, Gallenek, Gálosok). A falu ebben a korban élte fénykorát.énetében meghatározó szerepet töltött be a Rába folyó és a környező erdőségek. Ezek védelmet nyújtottak, de a gazdálkodás alapját is szolgálták. A terület lakossága a honfoglalás után avarokból, Vérbulcsú magyarjaiból és a határőrizetre betelepített besenyőkből tevődött össze. A Rába folyón itt volt átkelőhely, 1063-ban a német támadáskor a magyar csapatok egyik megfigyelőhelye volt ez a szakasz.

 

1932-34-ben épült meg Európa második duzzasztója a Rábán, a Nicki Műgát. Felújítása 2000-re készült el.  A Rába árterületén – a Műgát mellett – egész kis üdülőfalu épült, közel 150 hétvégi házzal.

Természeti adottságok

Természeti adottságok (Nick)Itt a Gyöngyös-sík egy meredek szintlépcsővel válik el, majd a Rába felé, hordalékkúp jelleggel lejt tovább. Domborzati jellegénél fogva és löszös üledékkel borított felszínű, tökéletes síkság a határ, melyet a Rába és a Kisrába, valamint a falu szélén folyó Kőris-patak és a Gerap-csatorna medrei, töltései tesznek változatossá. A falu éghajlata a mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves típusba sorolható, a napsütéses órák száma éves átlagban eléri az 1850 órát, az évi középhőmérséklet pedig 9,5 °C körül alakul, a csapadék általában 700 mm. A falu környékén barna erdei talajok, csernozjom barna erdőtalajok, illetve agyagbemosódásos talajok találhatók.

Kategóriák