Jó itt lenni. Jó itt tenni !

Testületi ülés meghívó

Testületi Ülés anyaga 2018.02.20.

Előterjesztés Nick 2018 költségvetés tervezet (1)

Ktgvet.r.tervezet 2018 Nick

2018. táblák

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2017

2017. évi költségvetési rend.mód.

Előterjesztés az HVB póttagjainak megválasztására

Előterjesztés közterület karbantartásra

Ajánlattételi felhívás Nick közterületek nyári karbantartása

Bontási jegyzőkönyv Nick nyári közterület karbantartás

Közterületek nyári karbantartása

Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításához

Határozati javaslat orvosok rezsiköltség támogatásához

Előterjesztés stab.törvényhez

Stabilitási törvény 3 évre

Előterjesztés-Beszerzési szabályzat módosítása

Testületi Ülés Anyaga 2017.11.28.

2018 évi ellenőrzési terv Nick

Előterjesztés Nick 2018 költségvetés tervezet

Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjainak felülvizsgálata

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztés helyi adó rendelet módosítása Nick

Téli üzemeltetési terv Nick 2017

előterjesztés Nick hep

Nick_hep_vegleges felülv_2017.

Előterjesztés TAK szerződés módosítására

TAK Megbízási Szerződés 2. módosítása

Tk09 Nick TAK VSZ 171122_K

I. sz. háziorvosi körzet működtetési szerződésének módosítása Nick

előterjesztés Rába-Műgát.kérelme.2017.

Tájékoztató a 2018. évi hulladék szolgáltatási tevékenység aktuális kérdéseirőlajánlat_STKH_hulladék közszolgáltatás